Facebook vsintercom โทรศัพท์ : 080-264-1075 แฟกซ์ : 02-960-4796 อีเมล์ : vsintercom@hotmail.co.th
ยินดีต้อนรับ
ราคานี้รวม Vat 7% แล้ว

รายการสินค้า
ลำดับชื่อสินค้า (*)รายละเอียดย่อ (*)ราคา อัพเดทล่าสุด
10969จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (120x96 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (120x96 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

22900.0000002015-01-19
10968จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 135 นิ้ว (108x84 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 135 นิ้ว (108x84 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

21900.0000002015-01-19
10967จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (72x96 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (72x96 MW.) พร้อมรีโมท

จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

7300.0000002015-01-19
10966จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (60x80 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (60x80 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

6900.0000002015-01-19
10965จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 100 นิ้ว (100x100 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 100 นิ้ว (100x100 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

21900.0000002015-01-19
10964จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 96 นิ้ว (96x96 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 96 นิ้ว (96x96 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

20900.0000002015-01-19
10963จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (72x96 MW.)

จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (72x96 MW.)
กล่องจอเป็นเหล็ก ขาตั้งจอเป็นแบบสามขา? เนื้อจอติดแกนอลูมิเนียม และโครงสร้างจอแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนัก

6900.0000002015-01-19
10962จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (60x80 MW.)

จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (60x80 MW.)
กล่องจอเป็นเหล็ก ขาตั้งจอเป็นแบบสามขา? เนื้อจอติดแกนอลูมิเนียม และโครงสร้างจอแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนัก

4900.0000002015-01-19
10961จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 96 นิ้ว (96x96 MW.)

จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 96 นิ้ว (96x96 MW.)
กล่องจอเป็นเหล็ก ขาตั้งจอเป็นแบบสามขา? เนื้อจอติดแกนอลูมิเนียม และโครงสร้างจอแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนัก

11500.0000002015-01-19
10960จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 84 นิ้ว (84x84 MW.)

จอภาพ Gygar แบบขาตั้ง 1:1 ขนาด 84 นิ้ว (84x84 MW.)
กล่องจอเป็นเหล็ก ขาตั้งจอเป็นแบบสามขา? เนื้อจอติดแกนอลูมิเนียม และโครงสร้างจอแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนัก

7900.0000002015-01-19
10959จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 1:1 ขนาด 84 นิ้ว (84x84 MW.)

จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 1:1 ขนาด 84 นิ้ว (84x84 MW.)
จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง / เพดานได้ ดึงลงใช้งานได้ราบเรียบไม่สะดุด มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการล็อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง

4200.0000002015-01-19
10958จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (72x96 MW.)

จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 120 นิ้ว (72x96 MW.)

จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง / เพดานได้ ดึงลงใช้งานได้ราบเรียบไม่สะดุด มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการล็อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง

2850.0000002015-01-19
10957จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (96x120 MW.)

จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 150 นิ้ว (96x120 MW.)
จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง / เพดานได้ ดึงลงใช้งานได้ราบเรียบไม่สะดุด มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการล็อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง

5250.0000002015-01-19
10956จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (60x80 MW.)

จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 4:3 ขนาด 100 นิ้ว (60x80 MW.)
จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง / เพดานได้ ดึงลงใช้งานได้ราบเรียบไม่สะดุด มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการล็อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง

2600.0000002015-01-19
10954จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 84 นิ้ว (84x84 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 84 นิ้ว (84x84 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-สูงสุด

14900.0000002015-01-19
10948จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (70x70 MW.) พร้อมรีโมท

จอภาพ Gygar แบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (70x70 MW.) พร้อมรีโมท
จอรับภาพ ควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัวราบรื่น มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการเลื่อนจอขึ้นลงได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด-สูงสุด

11300.0000002015-01-19
10943จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (70x70 MW.)

จอภาพ Gygar แบบแขวนมือดึง 1:1 ขนาด 70 นิ้ว (70x70 MW.)
จอรับภาพชนิดมือดึง สามารถแขวนผนัง / เพดานได้ ดึงลงใช้งานได้ราบเรียบไม่สะดุด มีระบบ Self-Locking ที่ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการล็อค ขณะดึงเนื้อจอขึ้น-ลง

1600.0000002015-01-19
10917Adapter Notebook Dell 20V / 4.5A

Adapter Notebook Dell 20V / 4.5A

1250.0000002016-01-28
10916Adapter Notebook Samsung 19V / 4.74A (หัวเข็ม 3.0 mm) ของแท้

Adapter Notebook Samsung 19V / 4.74A (หัวเข็ม 3.0 mm) ของแท้

1650.0000002016-01-28
10915Adapter Notebook Samsung 19V / 3.16A (หัวเข็ม 3.0 mm) ของแท้

Adapter Notebook Samsung 19V / 3.16A (หัวเข็ม 3.0 mm) ของแท้

1500.0000002016-01-28จำนวน 20 จาก : 43 หน้า :<< ก่อนหน้านี้ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] หน้าถัดไป>>

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
สั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ หรือ
โทร. 080-264-1075 แฟกซ์ : 02-960-4796 อีเมล์ : vsintercom@hotmail.co.th เวลาเปิดทำการ 08.00-17.00 น. (จันทร์-เสาร์)