Facebook vsintercom โทรศัพท์ : 080-264-1075 แฟกซ์ : 02-960-4796 อีเมล์ : vsintercom@hotmail.co.th
ส่วนลดประจำเดือน
(เฉพาะสั่งผ่านหน้าเว็บ และ User ทั่วไปเท่านั้น)
ยอดสั่งซื้อต่อเดือน ส่วนลด
10,001 - 50,000 0.5%
50,001 - 100,000 0.7%
100,001 - ขึ้นไป 1%
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Categories

 บทความทั่วไป (b_news)
  +วิธีเลือกซื้อโปรเจคเตอร์
  +การดูแลเบตเตอรรี่ที่ถูกต้อง
  +ใช้แบตเตอรี่อย่างไรไม่ให้เสื่อมเร็ว
  +หลักการพิจารณาเลือกซื้อ UPS
  +ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ UPS
  +ประกอบเครื่อง Atom 15 เครื่อง
  +งานติดตั้งเครื่องโปะรเจคเตอร์

Battery Notebook Acer 5600mAh (NLR-3820)

Battery Notebook Acer 5600mAh (NLR-3820)

Battery Notebook Acer 5600mAh (NLR-3820)
Asprire 3820T,4820T,5745,5820T,7745

รายละเอียดเพิ่มเติม


2,400.00฿ บาท

tel_sale howtoorder

Fit models include :-
Aspire 3820 Aspire 3820T Aspire 3820T-3051 Aspire 3820T-334G32n
Aspire 3820T-334G50n Aspire 3820T-5246 Aspire 3820T-5851
Aspire 3820T-N52B Aspire 3820TG Aspire 3820TG-332G50na
Aspire 3820TG-334G32Mn Aspire 3820TG-334G50n
Aspire 3820TG-352G50n Aspire 3820TG-352G50nc(silver)
Aspire 3820TG-372G50nss01 Aspire 3820TG-382G50nss04
Aspire 3820TG-432G50n Aspire 3820TG-432G50nd(silver)
Aspire 3820TG-434G64n Aspire 3820TG-482G64nss05
Aspire 3820TG-5452G50nsse Aspire 3820TG-5462G64nss03
Aspire 3820TG-7360 Aspire 3820TZ Aspire 4553 Aspire 4553G
Aspire 4625 Aspire 4625G Aspire 4745 Aspire 4745G Aspire 4745Z
Aspire 4820 Aspire 4820G Aspire 4820T Aspire 4820T G-524G64Mna
Aspire 4820T-333G25Mn Aspire 4820T-334G32Mn Aspire 4820T-3697
Aspire 4820T-434G32Mn Aspire 4820T-5570 Aspire 4820TG
Aspire 4820TG-3195 Aspire 4820TG-334G32Mn Aspire 4820TG-334G50Mn
Aspire 4820TG-432G50Mn Aspire 4820TG-432G50Mn(silver)
Aspire 4820TG-434G50Mn Aspire 4820TG-434G64Mn
Aspire 4820TG-482G64Mnss05 Aspire 4820TG-524G50Mnm
Aspire 4820TG-524G64Mn Aspire 4820TG-524G64Mn(silver)
Aspire 4820TG-5452G50Mnssb Aspire 4820TG-5462G64Mnss03
Aspire 4820TG-5564G75Mnss04 Aspire 4820TG-5637 Aspire 4820TG-7566
Aspire 4820TZ Aspire 4820TZG Aspire 5553 Aspire 5553G Aspire 5625
Aspire 5625G Aspire 5745 Aspire 5745-5453G32Mnks Aspire 5745DG
Aspire 5745DG-5462G50Mnks Aspire 5745G Aspire 5745P
Aspire 5745P-373G32Mnks Aspire 5745PG Aspire 5820 Aspire 5820G
Aspire 5820T Aspire 5820T-333G32Mn Aspire 5820T-334G32Mn
Aspire 5820T-434G50Mn Aspire 5820T-5316 Aspire 5820T-5452
Aspire 5820T-5900 Aspire 5820T-5951 Aspire 5820T-6178 Aspire 5820T-7683
Aspire 5820TG Aspire 5820TG-334G32Mn Aspire 5820TG-334G50Mn
Aspire 5820TG-432G50Mn Aspire 5820TG-432G50Mna(silver)
Aspire 5820TG-434G50Mn Aspire 5820TG-482G64Mnss03
Aspire 5820TG-5452G50Mnssb Aspire 5820TG-5462G64Mnss02
Aspire 5820TG-5612 Aspire 5820TG-7357 Aspire 5820TZ Aspire 5820TZG
Aspire 7250 Aspire 7250G Aspire 7339 Aspire 7739 Aspire 7739G
Aspire 7739Z Aspire 7745 Aspire 7745-5602 Aspire 7745G
Aspire 7745G-434G1TMn_Gamer Aspire 7745G-728G1TBn
Aspire 7745Z Aspire AS3820T-374G32nks Aspire AS3820T-374G50nks
Aspire AS3820T-6480 Aspire AS3820TG-374G32n
Aspire AS3820TG-374G32nks Aspire AS3820TG-374G50nks
Aspire AS3820TG-382G50nss Aspire AS3820TG-482G64nss
Aspire AS3820TG-484G50nks Aspire AS3820TG-5462G64nss
Aspire AS3820TG-5464G75nks Aspire AS3820TZ-P613G32nks
Aspire AS4820T-373G32Mnks Aspire AS4820T-374G32Mnks
Aspire AS4820T-6645 Aspire AS4820TG-374G50Mnks Aspire
AS4820TG-482G64Mnss Aspire AS4820TG-5462G64Mnss
Aspire AS4820TG-5464G32Mnks Aspire AS4820TG-5464G50Mnks
Aspire AS4820TG-5564G75Mnss Aspire AS4820TG-644G16Mnks
Aspire AS4820TG6847 Aspire AS5745-374G64Mnks
Aspire AS5745-384G64Mnks Aspire AS5745-5453G32MNKS
Aspire AS5745-5981 Aspire AS5745-6492 Aspire AS5745-7247
Aspire AS5745G-374G50Mnks Aspire AS5745G-5462G64Mnks
Aspire AS5745G-5562G75Mnks Aspire AS5745G-6323 Aspire
AS5745G-724G50Mnks Aspire AS5745G-724G64Mn Aspire AS5745G-7671
Aspire AS5745P-373G32Mnks Aspire AS5745PG-334G50Mn
Aspire AS5745PG-354G32Mnks Aspire AS5745PG-354G32Mns
Aspire AS5745PG-374G50Mn Aspire AS5745PG-374G50Mnks
Aspire AS5745PG-384G32Mnks Aspire AS5745PG-5464G50Bnks
Aspire AS5745PG-5978 Aspire AS5745PG-6420
Aspire AS5820T-354G32Mnks Aspire AS5820T-354G32Mns
Aspire AS5820T-373G32Mnks Aspire AS5820T-374G32Mnks
Aspire AS5820T-6401 Aspire AS5820T-6825 Aspire
AS5820TG-374G50Mnks Aspire AS5820TG-482G64Mnss
Aspire AS5820TG-484G64Mnss Aspire AS5820TG-5462G64Mnss
Aspire AS5820TG-5464G75Mnks Aspire AS7745-7949
Aspire AS7745-7949W7HP Aspire AS7745G-434G1TMn
Aspire AS7745G-434G1TMnks Aspire AS7745G-434G50Mn
Aspire AS7745G-464G75Bnks Aspire AS7745G-5454G50Bnks
Aspire AS7745G-5464G64Bnks Aspire AS7745G-5464G64Mnks
Aspire AS7745G-5464G75Bnks Aspire AS7745G-7744G50Bnks
Aspire AS7745G-9586 Aspire AS7745G-9823 Aspire TimelineX 3820
Aspire TimelineX 3820T Aspire TimelineX 3820T-5190
Aspire TimelineX 3820TG Aspire TimelineX 3820TG-434G50N
Aspire TimelineX 4820 Aspire TimelineX 4820T Aspire TimelineX 4820TG
Aspire TimelineX 5820 Aspire TimelineX 5820T Aspire TimelineX 5820TG
Aspire TimelineX AS3820T Aspire TimelineX AS3820T-6480
Aspire TimelineX AS3820T-7459 Aspire TimelineX AS3820TG-334G32Mn
Aspire TimelineX AS3820TG-374G32n
Aspire TimelineX AS3820TG-374G50nks
Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nks
Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss
Aspire TimelineX AS3820TG-382G50nss04
Aspire TimelineX AS3820TG-482G50nss
Aspire TimelineX AS3820TG-482G64nss
Aspire TimelineX AS3820TG-5462G64nss
Aspire TimelineX AS3820TG-5464G75nks
Aspire TimelineX AS3820TG-6829 Aspire TimelineX AS3820TG-7360
Aspire TimelineX AS4820T-6645 Aspire TimelineX AS4820T-7633
Aspire TimelineX AS4820TG-334G32Mn
Aspire TimelineX AS4820TG-334G50Mn
Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mn
Aspire TimelineX AS4820TG-374G50Mnks
Aspire TimelineX AS4820TG-482G64Mnss
Aspire TimelineX AS4820TG-5462G64Mnss03
Aspire TimelineX AS4820TG-5464G75Mnks
Aspire TimelineX AS4820TG-5564G75Mnss
Aspire TimelineX AS4820TG-644G16Mnks
Aspire TimelineX AS4820TG-6847 Aspire TimelineX AS4820TG-7566
Aspire TimelineX AS4820TG-7805 Aspire TimelineX AS5820T-6401
Aspire TimelineX AS5820T-6825 Aspire TimelineX AS5820T-7683
Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mn
Aspire TimelineX AS5820TG-374G50Mnks
Aspire TimelineX AS5820TG-482G64Mnss
Aspire TimelineX AS5820TG-484G64Mnss
Aspire TimelineX AS5820TG-5462G64Mnss
Aspire TimelineX AS5820TG-5464G75Mnks
Travelmate 6594 TravelMate 6594E Travelmate 6594G

NLR-3820 : -
AK.006BT.082. BT.00603.110 AS01B41
AS10B31 AS10B3E AS10B41 AS10B51
AS10B5E AS10B61 AS10B6E AS10B71
AS10B73 AS10B75 AS10B7E BT.00604.048
BT.00605.061 BT.00605.063 BT.00606.007
BT.00606.009 BT.00606.010 BT.00607.122
BT.00607.123 BT.00607.124 BT.00607.128
BT.00607.129 LC.BTP00.120 LC.BTP00.133
LC.BTP01.029

  • การรับประกันสินค้า รับประกัน 6 เดือน

ไม่มีความคิดเห็น

เฉพาะผู้ที่สมัครสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้

คำแนะนำก่อนทำการสั่งซื้อ

1. แสดงสถานะของสินค้า พร้อมจัดส่งสินค้าได้ทันทีหลังจากลูกค้าชำระเงินเข้ามาก่อนเวลา 12.00 น. ถ้าเกินนี้นับไปอีก 1 วันทำการ
2. แสดงสถานะของสินค้า หรือ พร้อมจัดส่งสินค้าได้ภายในเวลา 2-3 วันทำการ หลังจากลูกค้าชำระเงินแล้ว
3. ราคาสินค้าที่แสดงนี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ให้ถือราคาที่สั่งซื้อเป็นราคาปัจจุบัน
4. รายละเอียด ข้อมูล และภาพของสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สินค้าจริงอาจจะมีรายละเอียด ข้อมูล และภาพแตกต่างจากในเว็ปไซต์ ฉะนั้นลูกค้าควรเช็ครายละเอียดให้แน่นอน ก่อนทำการสั่งซื้อ
5. สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อไปแล้ว (ได้ทำการชำระเงินแล้ว) ไม่สามารถ ยกเลิกหรือคืนเป็นเงินสดไดถ้าต้องการยกเลิกหรือคืนสินค้า ต้องเสียค่าปรับ 20-30% ของมูลค่าสินค้านั้นๆ
6. หากท่านสนใจในสินค้าชนิดใดที่ไม่มีอยู่ภายในเว็ปไซต์ กรุณาโทรมาสอบถามเพื่อเช็คสินค้า และราคาปัจจุบัน โดยทางเรายินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษา ในการซื้อสินค้าและบริการของเรา
7. ราคาสินค้าทุกชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว


สินค้าราคาพิเศษ

ไม่มีสินค้าราคาพิเศษ

สินค้าใหม่

ไม่มีสินค้าใหม่


สินค้า บริการลูกค้า ตัวแทนจำหน่าย เกี่ยวกับเรา
ADAPTER NOTEBOOK
BATTERY NOTEBOOK
CCTV กล้องวงจรปิด
DESKTOP PC
PRINTER
SCANNER
UPS
PROJECTOR
สาขาและศูนย์บริการ
ช้อปปิ้งออนไลน์
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
วิธีการชำระเงิน
นโยบายการรับประกัน
ตรวจสอบการรับประกัน
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย
เข้าสู่ระบบ
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
วิธีการชำระเงิน
รายชื่อบริษัทขนส่ง
เงื่อนไขของตัวแทนจำหน่าย
การรับประกันสินค้า
vsintercom คือใคร
แผนที่สำนักงานใหญ่
ข่าวกิจกรรม
สมัครงาน
ติดต่อเรา
ติชม บริการ
นักลงทุนสัมพันธ์
ร้องเรียนการบริหาร
Copyright @ 2014 Vs intercom. ALL RIGHTS RESERVED.